Kontakt

Kontakt forma

Darko Stetner (obvezno)

dewalt.hrvatska@gmailcom (obvezno)
Naslov
Hvala na upitu

Kontakt adresa

Opći podaci
Štetner j.d.o.o za usluge
G. Jankovića 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 60502511112

Zagrebačka banka, Trg Bana Jelačića 10
SWIFT: ZABAHR 2X
IBAN:HR9023600001102588729

Broj telefona
gsm +38598715847, tel: +385 1 2344 580
Email
darko.stetner@gmail.com

pointshop.hr@gmail.com