Greenlee mehanički ručni alat za probijanje lima s kompletom svornjaka i adaptera

Alati za obradu metala Greenlee namijenjen je za probijan je rupa(otvora) u limu.

Preuzimanje: mehanički alat za probijanje lima

Preuzimanje: hidraulični alat za probijanje lima

Greenlee ručni mahanički alat za probijanje rupa (otvora) u limu

Pogodan za srednje tvrdi čelik, plastiku, Al do 3.5 mm debljine;

– Zahvat: Ručni;

– Predrupa:

Vijak brezon 9.5 mm, predrupa Ø 9.7 mm – 50360183;

Vijak brezon 19 mm, predrupa Ø 20.05 mm

– 50344030; oznaka 6HW VH VDVWRML RG SURELMDþD i PDWULF a veličina navedenih u tabeli malog i velikog vijka u zavisnosti od dimenzija probijača i matrica, ručice za ručni rad i svrdla za predrupu Ø 9.7 mm, sve upakirano u odgovarajući plastični kofer
Ručni mehanički alat za probijanje otvora u limu
Dostupni setovi Vijak Ø 9.5 x 40mm
Oznaka QGLYLGXDOQL GHORYL]DUXþQRSURELMDQMHSE T VYL LQGLYLGXDOQL dijelovi uključeni)
Oznaka DWR]QDND

Ručica
Ručni mehanički alat za probijanje u setu sa probijačima ISO 16/20/25/32/40
Oznaka; Greenlee 50000420 Greenlee- 50360183 Greenlee – 50366858
Greenlee  -50000420 Greenlee -50040405- Greenlee -50360183 Greenlee-50366858
Greenlee -50000420 Greenlee-50040405 Greenlee-50360183 Greenlee-50366858-
Greenlee-50000420 Greenlee- 50040405 Greenlee-50360183 Greenlee-50366858-
Greenlee-50349414
Greenlee-50349414
Greenlee-50349414
Greenlee-50349414
Greenlee-50366904
Greenlee-50366912-
Greenlee-50366920-
Greenlee-50366939
Vijak Ø 19.0 x 55mm
Ručni mehanički alat za probijanje u setu sa probijačima ISO 16/20/25/32/40/50/63
Svrdlo za predrupu 9.7 mm
Greenlee ručni mehanički alat za probijanje u setu sa probijačima PG 9/11/13/16/21 + 30,5mm

Greenlee ručni mehanički alat za probijanje u setu sa probijačima PG 9/11/13/16/21/29/36/48 + 30,5mm
Plastični kofer
– Pogodan za srednje tvrdi čelik, plastiku, Al do 3.5 mm debljine; – Zahvat: Ručni ili hidraulični; – Predrupa: Brezon 9.5 mm, predrupa Ø 9.7 mm – 50360183; Brezon 19 mm, predrupa Ø 20.05 mm – 50344030; 6HWVHVDVWRMLRGSURELMDþD iPDWULFa veličina navedenih u tabeli spakovanih u odgovarajući plastični kofer
Greenlee SLUG-BUSTER set probijača i matrica
Dostupni setovi
SET
Greenlee DWR]QDND
Greenlee SLUG-BUSTER set probijača i matrica ISO 16/20/25/32/40
GreenleeKKPG9B48
GreenleeKKPG9B48 GreenleeKKISO16B63
GreenleeKKISO16B63
Greenlee50323989SET
50328034SET
Greenlee50356178SET

Greenlee50068920SETSLUG-BUSTER set probijača i matrica ISO 16/20/25/32/40/50/63
Greenlee SLUG-BUSTER set probijača i matrica PG 9/11/13/16/21 + 30,5mm
Greenlee SLUG-BUSTER set probijača i matrica PG 9/11/13/16/21/29/36/48 + 30,5mm

Greenlee ručni hidraulični alat za prosecanje otvora u limu 7804E sa ravnom glavom

Opis

Ručni hidraulični alat za prosjecanje otvora u limu 7804E s ravnom glavom 50342916
Isporuka obuhvaća:

Greenlee ručna hidraulični alat 7804E 50342886

Greenlee vijak brezon za hidraulični alat 9.5 x 71 mm 51300430

Greenlee vijak brezon za hidraulični alat 19.0 x 105 mm 50318721

Distancer 50032488 Adapter 19.0 x 48 mm sa unutrašnjim navojem 9,5 mm 50339672

Plastični kofer 50352024

Dodatna oprema koja se posebno naručuje:

– Standardni kružni robijači i matrice koji savijaju prsten na dva dela, odnosno Slug-buster probijači koji presecaju prsten na dva dela, adapteri, vijci, brezoni kao i alati za probijanje specijalnih oblika.
Alat je dostupan i u setu sa probijačima

Slug-buster i to: .DWGreenleeR]QDND
Greenlee50356119SET
Greenlee50356119SETPG48
Greenlee50356143SET
Greenlee50356143SET63

Greenlee ručni hidraulični alat za presjecanje otvora u limu 7804E s ravnom glavom u setu sa probijačima PG 9/11/13/16/21 + 30,5mm

Greenlee ručni hidraulični alat za presjecanje otvora u limu 7804E s ravnom glavom u setu sa probijačima PG 9/11/13/16/21/29/36/48 + + 30,5mm

Greenlee ručni hidraulični alat za presjecanje otvora u limu 7804E sa ravnom glavom u setu sa probijačima ISO 16/20/25/32/40

Greenlee ručni hidraulični alat za presjecanje otvora u limu 7804E sa ravnom glavom u setu sa probijačima ISO 16/20/25/32/40/50/63

– Idealan je za brzo presjecanje otvora u pločastim materijalima;

– Greenlee hidraulični ručni alat sa zglobnom glavom rotirajućom za 360˚ koja omogućava prosecanje otvora u nepristupačnim mestima

– Razvija hidrauličnu snagu od 8 tona što proces probijanja čini izuzetno lakim;

– Dimenzije alata: 340 x 150 x 85 mm

– Snaga prosecanja: 80 kN

– Težina: 5 kg –

Presjecanje specijalnih oblika makimalno do:

– Kvadratni probijači max do 68 x 68 mm

– Pravokutni probijači max. do 35 x 65 mm

– Kružni otvori do ISO 63 (Ø64 mm).
Ručni hidraulični alat za prosjecanje otvora u limu s zglobnom glavom

Opis

Greenlee ručni hidraulični alat za presjecanje otvora u limu sa zglobnom glavom 52033843
Isporuka obuhvaća

Greenlee vijak brezon za hidraulični alat 9.5 do 19, 122mm 52042827
Distancer 50032488 Plastični kofer
– Dodatna oprema koja se posebno naručuje:

– Standardni kružni robijači i matrice koji savijaju prsten na dva dela, odnosno Slug-buster probijači koji presecaju prsten na dva dela, adapteri, vijci, brezoni kao i alati za probijanje specijalnih oblika.
Alat je dostupan i u setu sa probijačima Slug-buster i to: .DWR]QDND
52034233
Greenlee ručni hidraulični alat za probijanje otvora u limu 7904E sa sa glavom pod uglom od 90˚ u setu sa probijačima PG 9/11/13/16/21 + 30,5mm

Greenlee ručni hidraulični alat za probijanje otvora u limu 7804E sa ravnom glavom u setu sa probijačima PG 9/11/13/16/21/29/36/48 + + 30,5mm

Greenlee ručni hidraulični alat za probijanje otvora u limu 7804E sa ravnom glavom u setu sa probijačima ISO 16/20/25/32/40

Greenlee ručni hidraulični alat za probijanje otvora u limu 7804E sa ravnom glavom u setu sa probijačima ISO 16/20/25/32/40/50/63
HSS Co5 stepenasta svrdla 52049371

Vijak brezon za hidraulični alat 19.0 x 105 mm 50318721

Greenlee Speed Punch™ brzosklopivi kružni probijači set ISO 16-40
– Greenlee montažno demontažni kružni probijači bez zavrtanja;

– Jednostavno rukovanje i velika ušteda vremena pomoću brzosklopive štipaljke;

– Pogodan za srednje tvrdi čelik, plastiku, Al do debljine 3.5 mm;

– Koriste se samo sa hidrauličnim ili baterijskom alatom;

– Predrupa za vijak brezon 9.5 mm je Ø 9.7 mm – 50360183;

– Predrupa za vijak brezon 19 mm je Ø 20.5 mm – 50344030; – Set sadrži probijače i matrice u 5 veličina, 2 brzosklopive štipaljke i 2 brezona

Opis

Greenlee Speed Punch™ set ISO 16 – 40 52055439SET

Isporuka obuhvaća:

Probijač i matrica ISO 16 (16,2 mm) 52055431

Probijač i matrica ISO 20 (20,4 mm) 52055432

Probijač i matrica ISO 25 (25,4 mm) 52055434

Probijač i matrica ISO 32 (32,5 mm) 52055435

Probijač i matrica ISO 40 (40,5 mm) 52055436

Brzosklopiva štipaljka i brezon za ISO 16/20/25 i PG 16 52055439

Brzosklopiva štipaljka i brezon 9,5 mm zar ISO 32/40/50/63 52055440

Plastični kofer KKSPISO16B63

Greenlee Speed Punch™ brzosklopivi kružni probijači set ISO 16-63
– Montažno demontažni kružni probijači bez zavrtanja;

– Jednostavno rukovanje i velika ušteda vremena pomoću brzosklopive štipaljke;

– Pogodan za srednje tvrdi čelik, plastiku, Al do debljine 3.5 mm;

– Koriste se samo sa hidrauličnim ili baterijskom alatom;

– Predrupa za vijak brezon 9.5 mm je Ø 9.7 mm – 50360183;

– Predrupa za vijak brezon 19 mm je Ø 20.5 mm – 50344030;

– Set sadrži probijače i matrice u 7 veličina, 2 brzosklopive štipaljke i 2 brezona

Opis

Greenlee Speed Punch™ set ISO 16 – 63 52055440SET

Isporuka obuhvaća:

Greenlee probijač i matrica ISO 16 (16,2 mm) 52055431

Greenlee probijač i matrica ISO 20 (20,4 mm) 52055432

Greenlee probijač i matrica ISO 25 (25,4 mm) 52055434

Greenlee probijač i matrica ISO 32 (32,5 mm) 52055435

Greenlee probijač i matrica ISO 40 (40,5 mm) 52055436

Brzosklopiva štipaljka i brezon za ISO 16/20/25 i PG 16 52055439

Brzosklopiva štipaljka i brezon 9,5 mm zar ISO 32/40/50/63 52055440

Plastični kofer KKSPISO16B63

Greenlee probijač i matrica ISO 50 (50,8 mm) 52055437

Greenlee probijač i matrica ISO 63 (64,0 mm) 52055438

– Slug-splitter probijači su dizajnirani da probijaju rupe u nerđajučem čeliku (V2A), čeliku (St37), plastici i aluminijumu debljine do 3.5 mm;

– probija metalni prsten na dva dijela;

– Koriste se samo sa hidrauličnim alatom;

– Greenlee vijak brezoni od nerđajućeg čelika se mogu duže koristiti;

– Zbog svog jedinstvenog dizajna zahtevaju min veličine predrupa:

Predrupa za brezon 11.1 mm je Ø 12.7 mm – 50344102;

Predrupa za brezon 19 mm je Ø 20.5 mm – 50344030.

Greenlee SLUG-SPLITTER Probijači za INOX set ISO 16-40

Opis 

Greenlee Slug Splitter® probijači za INOX set ISO 16/20/25/32/40 50766803

Isporuka obuhvaća

Greenlee SLUG-SPLITTER® probijači za INOX 16.2 mm 50069527

Greenlee SLUG-SPLITTER® probijači za INOX 20.4 mm 50069543

Greenlee SLUG-SPLITTER® probijači za INOX 25.4 mm 50069560

Greenlee SLUG-SPLITTER® probijači za INOX 32.5 mm 50069594

Greenlee SLUG-SPLITTER® probijači za INOX 40.5 mm 50069616

Vijak brezon za hidraulični alat 11.1 mm do 19 mm, 108 mm 50294512

Vijak brezon za hidraulični alat 19 x 140 mm 50294520

Plastični kofer KKSSISO16B63

– Slug-splitter probijači su dizajnirani da probijaju rupe u nerđajučem čeliku (V2A), čeliku (St37), plastici i aluminijumu debljine do 3.5 mm;

– Presjeca metalni prsten na dva dela;

– Koriste se samo sa hidrauličnim alatom;

– Vijak brezoni od nehrđajućeg čelika se mogu duže koristiti;

– Zbog svog jedinstvenog dizajna zahtevaju min veličine predrupa:

Predrupa za vijak brezon 11.1 mm je Ø 12.7 mm – 50344102;

Predrupa za vijak brezon 19 mm je Ø 20.5 mm – 50344030.

Greenlee SLUG-SPLITTER Probijači za INOX set ISO 16-63

Opis

Greenlee Slug Splitter® probijači za INOX set ISO 16/20/25/32/40/50/63 50766797 Isporuka obuhvata

Greenlee SLUG-SPLITTER® probijači za INOX 16.2 mm 50069527

Greenlee SLUG-SPLITTER® probijači za INOX 20.4 mm 50069543

Greenlee SLUG-SPLITTER® probijači za INOX 25.4 mm 50069560

Greenlee SLUG-SPLITTER® probijači za INOX 32.5 mm 50069594

Greenlee SLUG-SPLITTER® probijači za INOX 40.5 mm 50069616
Greenlee vijak brezon za hidraulični alat 11.1 mm do 19 mm, 108 mm 50294512