Akcija!

Rezač za fasadni stiropor polistiren Bautool DBD6 kapacitet rezanja dim1370mmx300mm Energetska obnova zgrada

3.711,50 kn 2.669,00 kn

Kategorija:

Opis

Rezač za fasadni stiropor polistiren i stirodur Bautool DBD6 kapacitet rezanja dim1370mmx300mm Energetska obnova zgrada. Žarna nit za rezač  Bautool 1370mm može se naručiti poseno kao rezevni dio.

Šifra: Bautool DBD6

Osnovne začajke:
Bautool Profi DBD6 polistiren s postoljem. Profesionalni rezač sa žarnom niti  (filament) namijenjen za rezanje izolacijskih stiropor ploča. Posebno je važan za one koji žele pribaviti energetski crtifikat (energetska obnova zgrada, energetska učinkovitost). Maksimalni kapacitet: duljina rezanja je 1370 mm, maksimalna debljina rezanja je 300 mm. Duljina energetskog kabela od transformatora do napajanja 2 m, od priključka transformatora do okvira 1 m. Funkcija treperi 15 sekundi, 45 sekundi.

Opseg isporuke
na ETF

tehnički podaci
Veličina 1650 mm × 400 mm × 150 mm
Transformator 220V-240V, 50Hz, 200W
Težina 15 kg

Energetska obnova zgrada

U Hrvatskoj zgrade troše više od 40% ukupne potrošnje energije a većina zgrada pripada energetskom razredu E, F ili G. Energetskom obnovom, ne samo da se smanjuju emisije ugljičnog dioksida već se povećava i ugodnost boravka i rada u tim zgradama. Uz to, znatno se smanjuje i potrošnja energenata što se direktno replicira na uštedu na režijama koja može iznositi i do 60%.

U posljednjih nekoliko godina bilježimo stalan porast javnih i stambenih zgrada na kojima se provode projekti energetske obnove.

Pod pojmom energetska obnova podrazumijeva se povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjskih prozora i vrata te zamjena ili unaprjeđenje sustava grijanja/hlađenja, ali i mjere korištenja obnovljivih izvora energije. Odabir mjera ovisi o energetskom stanju i vrsti zgrade, načinu njenog korištenja te o lokaciji, a idealno je primijeniti više mjera kako bi se osigurao njihov sinergijski učinak i značajnije smanjenje potrošnje energije.

Europska komisija odobrila je Operativni program „Konkurentnost i kohezija” 12. prosinca 2014. godine, i to među prvih 50 od tada zaprimljenih 205 prijedloga operativnih programa svih država članica. Time je Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, koji su sastavni dio ESI fondova.

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

Energetska učinkovitost jedan je od strateških prioriteta Europske unije. Smanjenje emisija C02 i povećanje energetske učinkovitosti nastoji se postići putem europskog zakonodavstva, međusektorskom suradnjom, povezivanjem međunarodnih, nacionalnih i regionalnih dionika, EU projektima, te poticanjem istraživanja u području energetike.

U Hrvatskoj kao u i cijeloj Europskoj uniji gotovo 50% konačne potrošnje energije upotrebljava se za grijanje i hlađenje, od čega 80% u zgradama. Europa nastoji na različite načine reducirati emisije štetnih plinova i usporiti klimatske promjene, a za to je ključan sektor energetike.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja zaduženo je za politiku energetske učinkovitosti u zgradarstvu čijom provedbom, osim energetskih ušteda, pridonosimo gospodarskom rastu, osobito u građevinskom sektoru i pratećim industrijama. Provedba programa energetskih obnova, a posebno obnova stambenih zgrada, implicira smanjenje emisije CO2, nova zapošljavanja, povećanje sigurnosti opskrbe energijom, povećanje tržišne vrijednosti nekretnina te poboljšanje uvjeta stanovanja.

Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, u svoje je zakonodavstvo ugradila ciljeve EU, aktivan je sudionik međunarodnih projekata i organizacija koji se bave temom energetske učinkovitosti, kroz više programa energetske obnove provela je uspješne obnove zgrada, koristeći nacionalne i europske izvore financiranja.